Wydarzenia

MBP w Siedlcach (z filiami) wkrótce otwarta - w nowym rygorze sanitarnym

 

 Szanowni Czytelnicy!

 
Ogłoszono drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 w Polsce i możliwość otwierania niektórych instytucji kultury, w tym bibliotek. Data 4 maja nie jest jednak datą obowiązującą. Biblioteki będą otwierane stopniowo, w różnym czasie, po spełnieniu wymagań dotyczących zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania placówki w czasie epidemii. Decyzja o terminie otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (z filiami) zapadnie w uzgodnieniu z Organizatorem i po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach. Informację o otwarciu i funkcjonowaniu placówek MBP podczas epidemii podamy Państwu w najbliższym czasie.
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Do zobaczenia!