Wydawnictwa Książnicy

 

 

Bibliografia Miasta Siedlce 2019
oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Marcin Jastrzębski
Siedlce, 2021

 

Bibliografia Miasta Siedlce to lokalna bibliografia przedmiotowa, uwzględniająca wydawnictwa zwarte, czasopisma lokalne i regionalne, naukowe i popularnonaukowe, dzienniki ogólnopolskie, dokumenty życia społecznego, materiały dźwiękowe, ikonograficzne i strony internetowe. Zgromadzony materiał informacyjny dotyczy dokumentów wydanych w 2019 roku. W publikacji wykorzystano schemat klasyfikacji systematycznej, stosowany w bibliografiach regionalnych, składający się z 16 podstawowych działów. Opisy bibliograficzne ponumerowano i uszeregowano w porządku alfabetycznym, uzupełniono adnotacjami informującymi o zawartości publikacji. Przydatnym uzupełnieniem Bibliografii są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz czasopism wykorzystanych w roczniku oraz kryptonimów.

Niniejsza Bibliografia jest pierwszym opracowaniem dokumentującym piśmiennictwo dotyczące wyłącznie Miasta Siedlce. Jest źródłem wszechstronnej informacji o historii, nauce, kulturze, życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2018
oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Marcin Jastrzębski
Siedlce, 2019


XVIII rocznik Bibliografii zawiera informacje o książkach, broszurach, dokumentach życia społecznego, dokumentach dźwiękowych i ikonograficznych, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego, które ukazały się w 2018 roku. Ta obszerna publikacja zawiera 5168 haseł uporządkowanych w 16 działach. Niezwykle przydatnym uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz czasopism wykorzystanych w roczniku oraz wykaz kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2017

oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Marcin Jastrzębski

Siedlce, 2018

 

 

XVII rocznik Bibliografii zawiera informacje o książkach, broszurach, dokumentach życia społecznego, dokumentach dźwiękowych i ikonograficznych, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego, które ukazały się w 2017 roku. Nowością są wykorzystane informacje ze stron internetowych. Ta obszerna publikacja zawiera 5300 haseł uporządkowanych w 16 działach. Niezwykle przydatnym uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz czasopism wykorzystanych w roczniku oraz wykaz kryptonimów.

Od zniewolonej do Niepodległej. Ziemia Siedlecka w latach 1794-1918 w ujęciu bibliograficznym

oprac. Andrzej Prządka
Układ graficzny i projekt okładki: Agnieszka Kanicka, Andrzej Pawluk, Ireneusz Ślaz

Siedlce, 2018

 

 

Opracowanie bibliograficzne zostało wydane z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest prezentacją publikacji dotyczących regionu siedleckiego w okresie niewoli narodowej. Obejmuje okres od powstania kościuszkowskiego w 1794 roku do odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. Opracowanie uwzględnia przede wszystkim zbiory MBP w Siedlcach, a także Biblioteki Głównej UPH i MBP w Białej Podlaskiej.

Kasjanowicz Eugeniusz „Niepodległej…”

redakcja: Jadwiga Krystyna Madziar
oprac. graf. Mirosław Zdrodowski

Siedlce, 2018

 

 

Tom poezji „Niepodległej…” został wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest 19 książką poetycką Eugeniusza Kasjanowicza, złożoną z 21 ponadczasowych wierszy. Wysmakowaną szatę graficzną wydawnictwo zawdzięcza Mirosławowi Zdrodowskiemu.

Kasjanowicz Eugeniusz „Kim będę?” cz. II

oprac. graf. Mirosław Zdrodowski

Siedlce, 2017

 

 

Najnowsze wydawnictwo Siedleckiej Książnicy to książeczka dla dzieci „Kim będę?”, druga z serii wydawniczej „ŻALUZJA”. Ponadczasowy wiersz Eugeniusza Kasjanowicza z poruszającymi wyobraźnię dzieci ilustracjami Mirosława Zdrodowskiego, jest wierszem o różnych zawodach, życiowych wyborach i marzeniach. Pouczające jest też zakończenie wiersza, które mówi, że pomimo różnych sytuacji życiowych, zawsze warto zostać sobą. Książka została starannie i pięknie wydana.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2016

oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Marcin Jastrzębski

Siedlce, 2017

 

 

XVI rocznik Bibliografii, zawiera informacje o książkach, broszurach, dokumentach życia społecznego, dokumentach dźwiękowych i ikonograficznych, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego, które ukazały się w 2016 roku. Nowością są wykorzystane informacje ze stron internetowych. Ta obszerna publikacja zawiera 5219 haseł uporządkowanych w 16 działach. Niezwykle przydatnym uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz  czasopism wykorzystanych w roczniku oraz wykaz kryptonimów.

Kasjanowicz Eugeniusz „w Tobie – miasto Moje”

redakcja: Jadwiga Krystyna Madziar
oprac. graf.: Mirosław Zdrodowski

Siedlce, 2017

 

 

Tom poezji „w Tobie – miasto Moje…” został wydany z okazji Jubileuszu 470-lecia Miasta Siedlce. Dwujęzyczną publikację wstępem opatrzył Ernest Bryll. Wiersze Eugeniusza Kasjanowicza na język angielski przetłumaczyli prof. Zbigniew Lisowski i Izolda Lisowska-Popoilyk. Książkę zredagowała Jadwiga Madziar, piękne zdjęcia Siedlec wykonał Jarosław Kurzawa, a kunsztowną szatę graficzną – Mirosław Zdrodowski.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2015

oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Marcin Jastrzębski

Siedlce, 2016

 

 

Wydawnictwo Siedleckiej Książnicy - XV rocznik Bibliografii, zawierający informacje o książkach, broszurach, dokumentach życia społecznego, dokumentach dźwiękowych i ikonograficznych, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego, które ukazały się w 2015 roku. Nowością są wykorzystane informacje ze stron internetowych. Ta obszerna publikacja zawiera 5112 haseł uporządkowanych w 16 działach. Niezwykle przydatnym uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz  czasopism wykorzystanych w roczniku oraz wykaz kryptonimów.

Kasjanowicz Eugeniusz, Kim będę?

oprac. graf. Mirosław Zdrodowski

Siedlce, 2016

 

 

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach „Kim będę”, z tekstem Eugeniusza Kasjanowicza i ilustracjami Mirosława Zdrodowskiego, adresowane jest do najmłodszych czytelników. Mądry, ponadczasowy wiersz, tworzy świetną całość z przemawiającymi do wyobraźni dziecka ilustracjami. Ta ciepła, radosna książeczka o różnych zawodach, stanowić może wstęp do rozmowy z dzieckiem o jego marzeniach. Książka bardzo starannie wydana, w twardej okładce, zachwycająca poziomem ilustracji, inauguruje serię wydawniczą ŻALUZJA.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2014

oprac. merytoryczne Andrzej Prządka,
oprac. komputerowe Elżbieta Wójcik

Siedlce, 2015

 

 

To wydawnictwo Książnicy - XIV rocznik Bibliografii, zawierający informacje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i Powiatu Siedleckiego, które ukazały się w 2014 roku. Ta obszerna publikacja zawiera 4927 haseł uporządkowanych w 16 działach. Niezwykle przydatnym uzupełnieniem wydawnictwa są indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy, a także wykaz  czasopism wykorzystanych w roczniku oraz wykaz kryptonimów.

Winter Antoni, Siedlce 1918-1939

Red. i oprac. Joanna Zielińska, Andrzej Prządka, Artur Ziontek

Siedlce, 2015

 

 

To obszerna monografia Siedlec okresu międzywojnia – dzieło Antoniego Wintera, nad którym pracował kilkanaście lat – do listopada 1980 r. Autor opisuje w książce wydarzenia historyczne, polityczne i społeczne naszego miasta, życie ekonomiczne Siedlec, budownictwo, rozwój przestrzenny miasta, oświatę i kulturę, służbę zdrowia i opiekę społeczną oraz życie Żydów siedleckich w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Całość zamyka rozdział przedstawiający podstawowe dane statystyczne dotyczące Siedlec w latach 1918-1939.

Publikacja została wzbogacona o rys biograficzny i bibliograficzny Antoniego Wintera; ilustracje i indeksy. Są też wspomnienia o ojcu (autorze monografii) jego dzieci – Marii Jastrzębskiej i Jana Wintera.

El Greco – Przystanek Siedlce
opracowanie i redakcja: Jadwiga Madziar,      

oprac. graf.: Mirosław Zdrodowski 

Siedlce, 2015
 

 

To publikacja pokonkursowa wydana w ramach obchodów Międzynarodowego Roku El Greco. Zawiera informacje o Ogólnopolskim Konkursie Literackim El Greco- Przystanek Siedlce zorganizowanym w 2014 r. przez Siedlecką Książnicę wspólnie z rodzimym Muzeum Diecezjalnym oraz Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Publikacja prezentuje siedem prac laureatów wyłonionych przez profesjonalne Jury, spośród 333 nadesłanych na konkurs. Wydawnictwo otwiera interesujący wstęp „Nieprzypadkowy przystanek” członka Komisji, dr. Wojciecha Kaliszewskiego z Instytutu Badań Literackich PAN. Przedstawia on zarówno genezę konkursu, jak i swoje refleksje związane z recepcją prac konkursowych. Wysmakowaną szatę graficzną wydawnictwo zawdzięcza Mirosławowi Zdrodowskiemu.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2013
oprac. merytoryczne Andrzej Prządka, oprac. komputerowe Elżbieta Wójcik
Siedlce, 2014

 

 

XIII rocznik Bibliografii zawiera informacje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i powiatu siedleckiego, które ukazały się w 2013 roku. Bibliografia zawiera 4261 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy: kryptonimów i czasopism wykorzystanych w roczniku.

 

Zdrodowski Mirosław. Jestem z miasta Siedlce
Siedlce, 2014

 

 

Ta niewielka książeczka jest znakomitą promocją naszego miasta i autopromocją artysty. Na zaledwie kilkunastu stronach autor akcentuje charakterystyczną dla siebie kreską wybrane elementy z przestrzeni miasta, stanowiące tło dla plakatu własnego autorstwa, zręcznie przy tym eksponując najnowszy, promujący Siedlce. Autor z przymrużeniem oka patrzy na siebie i miasto, którego jest kolorową częścią. Wydawnictwo zamyka prezentacja prac artysty nagrodzonych w ogólnopolskich i międzynarodowych biennale plakatu. Książka lapidarna w treści, przemyślana kompozycyjnie, łączy świetne opracowanie graficzne z ciekawym pomysłem artystycznym.

 

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2012
oprac. merytoryczne Andrzej Prządka, oprac. komputerowe Elżbieta Wójcik
Siedlce, 2013

 

 

To  XII rocznik Bibliografii, zawierający informacje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i krajowych dotyczących Siedlec i powiatu siedleckiego, które ukazały się w 2012 roku. Bibliografia zawiera 4273 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy: kryptonimów i czasopism wykorzystanych w roczniku.

Zielińska Joanna, Niedziela w Siedlcach: czyli kilka magicznych miejsc.
oprac. graf. Mirosław Zdrodowski
Wydanie II
Siedlce, 2012

 

Album przedstawia barwny obraz Siedlec, z całym bogactwem form wypoczynku, rozrywki i kultury, głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zawiera prawie 100 zdjęć i pocztówek, a także reklamy, ogłoszenia i afisze. Pokazuje także jak ulubione miejsca siedlczan zmieniły się po wojnie, w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Publikacja składa się z 8 rozdziałów: Deptak, Park, Skwery, Sekuła-Rakowiec-Kisielany, Kawiarnie, Restauracje, Kina, Teatry, uzupełnionych bogatą bibliografią.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2011
oprac. merytoryczne Andrzej Prządka, oprac. komputerowe Elżbieta Wójcik
Siedlce, 2012

 

 

XI rocznik Bibliografii zawiera informacje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i ogólnopolskich dotyczących Siedlec i powiatu, które ukazały się w 2011 roku. Bibliografia zawiera 3621 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy: kryptonimów i wykorzystanych czasopism.

"Żeromski, Siedlce i ...  róże"
opracowanie, wybór zdjęć, koncepcja graficzna, Marianna Elżbieta Podniesińska
oprac. graf. Paweł Kuryło
Siedlce, 2012

 

Publikacja przywołuje echa spotkań Żeromskiego z Siedlcami i Podlasiem, a także podlaskie reminiscencje uwiecznione na kartach wielu utworów. Pokazuje Żeromskiego jako bibliotekarza, z pasją wykonującego swój zawód, a także fragmenty wspomnień córki pisarza - Moniki Żeromskiej. Książka składa się z pięciu rozdziałów: "Żeromski na Podlasiu", "Żeromski - bibliotekarz", "Żeromski i róże", "Siedlce we wspomnieniach Moniki Żeromskiej", "Monika Żeromska o różach", uzupełnionych interesującymi zdjęciami i bogatą bibliografią.

 "Informator" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
oprac. Jadwiga Madziar, oprac. graf. Mirosław Zdrodowski
Siedlce, 2012

 

Publikacja jest przewodnikiem po Siedleckiej Książnicy i jej agendach. Przedstawia ogólne zasady korzystania z Biblioteki. Informuje o bogatych i różnorodnych zbiorach, a także katalogach bibliotecznych i usługach. Przypomina najważniejsze karty z historii Biblioteki, ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą, ważniejsze wydawnictwa, a także nagrody i wyróżnienia, którymi Biblioteka została uhonorowana. Dopełnieniem "Informatora" jest fotokronika wydarzeń bibliotecznych lat 2000-2011.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2010. oprac. Andrzej Prządka
Siedlce, 2011

 

X rocznik Bibliografii zawiera informacje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i ogólnopolskich dotyczących naszego regionu, które ukazały się w 2010 roku. Obejmuje 3636 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2009. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2010

 

IX rocznik Bibliografii informuje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i ogólnopolskich dotyczących naszego regionu, które ukazały się w 2009 roku. Bibliografia zawiera 3643 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów..

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2008. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2009

 

To VIII rocznik Bibliografii. Bibliografia informuje o książkach, broszurach, artykułach z czasopism regionalnych i ogólnopolskich dotyczących naszego regionu, które ukazały się w 2008 roku. Bibliografia zawiera 3480 haseł uporządkowanych w 16 działach, indeksy: autorski, tytułowy i przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2007. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2008

 

To VII rocznik Bibliografii. Rejestruje on publikacje o regionie wydane w 2007 roku. Obejmuje 2104 opisy bibliograficzne publikacji regionalnych dotyczących różnorodnych zagadnień, w tym: nauki, oświaty, kultury, literatury pięknej, sztuki, książki i czytelnictwa. Bibliografia zawiera indeksy: autorski, tytułowy, przedmiotowy oraz wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i kryptonimów.

Święty Stanisław, biskup męczennik, patron Siedlec,
oprac. tekstu i wybór zdjęć. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2008


Publikacja została wydana z okazji Święta Patrona Miasta. Przedstawia historię życia i męczeńskiej śmierci św. Stanisława, biskupa. Zawiera 8 rozdziałów, które opisują dom rodzinny św. Stanisława, naukę, pracę duszpasterską, związki i konflikt z królem Bolesławem Śmiałym, śmierć, kanonizację, a także rozwój kultu św. Stanisława, w tym w Siedlcach. Publikacja jest bogato ilustrowana, zawiera bibliografię i wykaz książek o św. Stanisławie znajdujących się w zbiorach MBP w Siedlcach.

Zielińska Joanna, Niedziela w Siedlcach: czyli kilka magicznych miejsc.
oprac. graf. Mirosław Zdrodowski
Siedlce, 2007

 

Album przedstawia barwny obraz Siedlec, z całym bogactwem form wypoczynku, rozrywki i kultury, głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zawiera prawie 100 zdjęć i pocztówek, a także reklamy, ogłoszenia i afisze. Pokazuje także jak ulubione miejsca siedlczan zmieniły się po wojnie, w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Publikacja składa się z 8 rozdziałów: Deptak, Park, Skwery, Sekuła-Rakowiec-Kisielany, Kawiarnie, Restauracje, Kina, Teatry, uzupełnionych bogatą bibliografią.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2006. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2007

 

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2006 roku, zgromadzone w zbiorach MBP – książki, broszury, artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Obejmuje 2298 opisów bibliograficznych publikacji regionalnych dotyczących różnorodnych zagadnień, w tym: nauki, oświaty, kultury, literatury pięknej, sztuki, książki i czytelnictwa. Bibliografia zawiera indeksy: autorski, tytułowy, przedmiotowy oraz wykazy czasopism wykorzystywanych w bibliografii i kryptonimów.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2005. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2006

 

To V rocznik Biografii, który rejestruje publikacje o regionie wydane w 2005 roku, zgromadzone w zbiorach MBP – książki, broszury, artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zawiera 2140 opisów bibliograficznych zebranych w 16 działach uzupełnionych indeksami: autorskim i przedmiotowym.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2004. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2005

 

To IV rocznik Biografii, który rejestruje publikacje o regionie wydane w 2004 roku, zgromadzone w zbiorach MBP – książki, broszury, artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zawiera 2702 opisy bibliograficzne zebrane
w 16 działach. Bibliografię uzupełniają indeksy: autorski, przedmiotowy i tytułowy.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2003. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2004

 

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2003 roku, zgromadzone w zbiorach MBP – książki, broszury, artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Zawiera 4181 opisów bibliograficznych zebranych w 16 działach. Bibliografię uzupełniają indeksy: autorski i przedmiotowy.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2002. oprac. Andrzej Prządka.
Siedlce, 2003

 

II rocznik Biografii, rejestrujący publikacje o regionie wydane w 2002 roku, zgromadzone w zbiorach MBP – książki, broszury, artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych. Obejmuje 3702 haseł zebranych w 16 działach głównych. Bibliografię uzupełniają indeksy: autorski i przedmiotowy.

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2001. oprac. Joanna Zielińska.
Siedlce, 2002

 

Bibliografia rejestruje publikacje o regionie wydane w 2001 roku. Uwzględnia książki, broszury, utwory i rozprawy z dzieł zbiorowych, a także artykuły z czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Całość materiału ułożono w 16 głównych działach przedmiotowych z podporządkowanymi im poddziałami szczegółowymi. W obrębie poszczególnych działów zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk lub kryptonimów autorów publikacji. Dla ułatwienia korzystania z Bibliografii zrąb główny uzupełniono dwoma indeksami: autorskim i przedmiotowym. Publikacja obejmuje 1976 haseł.

Na powitanie wieku.
Siedlce, 2001

 

Tomik powstał z okazji 15-lecia działalności Grupy Poetyckiej „Kanon”. Jest Plonem cyklu spotkań poetyckich „Strofy na koniec wieku”, które odbywały się w 2000 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach. Tytuły kolejnych części zbiorku to tytuły spotkań, które stały się pretekstem do impresji na temat własnego losu, miłości, szczęścia, cierpienia i przemijania. Tomik jest prezentacją poezji członków Grupy Poetyckiej „Kanon” i jej sympatyków, w tym: Krystyny Chojeckiej, Justyny Filipek, Anny Jabłońskiej-Siarkowskiej, Stanisława Kowalczyka, Józefa T. Kurowskiego, Katarzyny Łukaszewskiej, Zofii Martyniuk, Ireny Ostaszyk, Beaty Sudnik, Barbary Sidorowicz, Bogumiły Sobiczewskiej, Ewy Zborowskiej-Buczek, Konrada Węsaka, Iwony Kurowskiej, Zbigniewa Lisowskiego, Eugeniusza Kasjanowicza, Zenona Pałuski i Stefana Todorskiego.

Słowa pisane miłością.
Siedlce, 1999

 

Tomik Grupy Poetyckiej „Kanon” wydany z okazji pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Siedlec w 1999 roku. Antologia zawiera wiersze członków „Kanonu”, w tym: Krystyny Chojeckiej, Stanisława Kowalczyka, Iwony Kurowskiej, Józefa Kurowskiego, Ireny Ostaszyk, Barbary Sidorowicz, Bogumiły Sobiczewskiej i Ewy Zborowskiej-Buczek, ale również jej sympatyków: Zbigniewa Lisowskiego, Eugeniusza Kasjanowicza, Zenona Pałuski i Stefana Todorskiego. Tomik zdobią grafiki Zenona Pałuski.

Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego, oprac. Joanna Zielińska.
Siedlce, 1998

 

Poszerzona wersja informatora ułatwiającego orientację w zbiorach regionalnych bibliotek publicznych województwa siedleckiego tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz Miejskich Bibliotek Publicznych w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

Kowalczyk Stanisław. W cieniu Twojej miłości.
Siedlce, 1998

 

Tomik poezji animatora Grupy Poetyckiej „Kanon” pełen refleksji nad życiem człowieka i miejsca, jakie zajmuje w nim wiara w Boga. Znajdziemy tu także wiersze o tematyce bożonarodzeniowej.
 

Kowalczyk Stanisław. Ujrzałem przez okno.
Siedlce, 1998

 

Tomik wierszy animatora Grupy Poetyckiej „Kanon” adresowany do dzieci. Pięknym dopełnieniem książki są rysunki dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach.

Kamiński Tadeusz. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w latach 1919-1975.
Siedlce, 1997

 

Książka przedstawia genezę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, jej działalność w latach 1919 – 1944, a następnie funkcjonowanie Biblioteki w latach 1944 – 1975. Autor publikacji opisuje bazę lokalową, sieć biblioteczną, zbiory, czytelnictwo, działalność kulturalną, kadry i budżet. Oddzielny rozdział poświęca działalności Koła Przyjaciół Biblioteki. Ciekawym uzupełnieniem książki jest 19 aneksów. Praca ma układ chronologiczny i składa się z 4 rozdziałów. Została wydana z okazji 450-lecia uzyskania przez Siedlce praw miejskich.
 

Chróścielewski Tadeusz. Dom mojej babci w Siedlcach.
Siedlce, 1992

 

Zbiór gawęd o Siedlcach i siedlczanach okresu międzywojennego. Autor opisuje atmosferę domu swojej babci w Siedlcach, ówczesny styl życia, sylwetki siedlczan.

Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego.
Siedlce, 1988

 

Praca zawiera wykaz publikacji regionalnych zgromadzonych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Bibliotekach Miejskich w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

Bibliobus w woj. Siedleckim, oprac. Krystyna Paczuska.
Siedlce, 1981

 

Publikacja ukazująca efekt rocznej pracy jedynego w ówczesnym czasie bibliobusu – ruchomej biblioteki. Bibliobus docierał do niemal wszystkich zakątków byłego województwa siedleckiego, udostępniając książki i promując czytelnictwo.

Biblioteki w Siedlcach. Informator dla użytkowników.
Siedlce, 1979

 

Praktyczno-użytkowy opis bibliotek publicznych oraz większych bibliotek szkolnych, związkowych, fachowych i specjalistycznych zlokalizowanych na terenie Siedlec.