Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach jest samorządową instytucją kultury Miasta Siedlce. Służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa. Organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.Jadwiga Madziar, Dyrektor MBP w Siedlcach w latach 1996 - 2021
Z kart historii Biblioteki Miejskiej
Film „Siedleckie drogi do Niepodległości”
Film „Siedlce w zwierciadle czasu” – „Święto Miasta 1961”
Wystawa
"Sienkiewicz-Siedlce-Żeromski"
Wystawa „Antoni Winter - pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”


Wystawa "Żeromski, Siedlce i... róże”