Wydarzenia

Siedlecka Książnica otwiera Czytelnie

Siedlecka Książnica otwiera Czytelnie

         Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach wznawia działalność Czytelń: Głównej, Regionalnej i Internetowej od 10 czerwca 2020 roku – w rygorze sanitarnym, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i pracowników Biblioteki wprowadza się nowe zasady korzystania z czytelń w trakcie trwania epidemii COVID-19.

1. W Czytelni Głównej i Regionalnej będą udostępniane na miejscu książki oraz czasopisma archiwalne. Nie będzie udostępniana prasa bieżąca. Materiały biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

2. W czytelniach będzie dostępnych 17 stanowisk czytelniczych i komputerowych, w tym w:

  • Czytelni Głównej – 10 stanowisk czytelniczych, terminal z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA
  • Czytelni Regionalnej – 2 stanowiska czytelnicze
  • Czytelni Internetowej – 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

3. W czytelniach obowiązuje utrzymanie bezpiecznej 2-metrowej odległości między użytkownikami i pracownikami Biblioteki.

4. Stanowiska czytelnicze i komputerowe będą dezynfekowane po każdej wizycie użytkownika.

5. W punkcie obsługi wyposażonym w przesłonę ochronną z pleksi może przebywać 1 użytkownik.

6. W Czytelni Internetowej indywidualna sesja użytkownika w danym dniu może trwać 1 godzinę.

7. Zbiory Czytelni Głównej i Regionalnej, które były udostępnione czytelnikom będą poddane 3-dniowej kwarantannie, podczas której nie będzie możliwe ponowne ich wypożyczenie.

8. Użytkowników czytelń obowiązuje noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic oraz dezynfekcja dłoni po wejściu do Biblioteki.

9. Czytelnie będą czynne:

  • we wtorki i czwartki w godzinach 1000-1700
  • środy, piątki, soboty w godz. 1000 – 1600

z przerwami na dezynfekcję w godz. 1200 – 1215, godz. 1400 - 1415.

10. Do odwołania będą nieczynne dla użytkowników czytelnie w filiach bibliotecznych. Nie będzie także realizowana usługa wypożyczeń międzybibliotecznych.

11. Zachęcamy Czytelników do korzystania z:

  • nowej usługi wypożyczeń krótkoterminowych z Czytelni Głównej (zgodnie z Regulaminem)
  • Centrum Informacyjnego Biblioteki, w tym usług reprograficznych (zgodnie z cennikiem)
  • Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.