Wydarzenia

Więźniowie naprawiają zniszczone książki – nowe porozumienie z Zakładem Karnym

17 marca 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – Jadwiga Madziar oraz mjr. Marek Suwiński - dyrektor Zakładu Karnego podpisali kolejne porozumienie o współpracy.
Na jego mocy skazani odbywający karę w siedleckiej jednostce penitencjarnej będą naprawiać zniszczone książki pochodzące ze zbiorów Miejskiej Książnicy.
To ważne dla Biblioteki przedsięwzięcie jest także doskonałą terapią dla więźniów.