Usługi reprograficzne

 

Usługi reprograficzne

wykonuje się w:

CENTRUM INFORMACYJNYM BIBLIOTEKI

ul. Józefa Piłsudskiego 5 (wejście od ulicy  Esperanto)
08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 31
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 

wtorek, czwartek

     godz. 10:00 - 17:00

środa, piątek, sobota

    godz. 10:00 - 16:00

 

 

 Rodzaj usług:

KSERO

Odbitki kserograficzne jednostronne i dwustronne (czarno-białe)

Format: A-4, A-3

 

SKANOWANIE

Format: A-4, A-3

 

WYDRUKI KOMPUTEROWE

Wydruki czarno-białe i kolorowe

Format: A-4, A-3

 

 ZAMAWIANIE KSEROKOPI I SKANÓW

Można zamówić wykonanie kserokopii lub skanu wyłącznie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

tel. 25 794 30 31
e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 

Pobierz formularz zamówienia w wersji Acrobar Reader (pdf)

Pobierz formularz zamówienia w wersji MS Word (doc)

Podanie w zamówieniu prawidłowych danych bibliograficznych przyspiesza wykonanie zlecenia.

 

Zamówione materiały można odebrać e-mailem lub osobiście w CENTRUM INFORMACYJNYM BIBLIOTEKI.

 

Usługi reprograficzne są płatne. Pobieranie opłat jest zgodne z art. 14 ust. 2 Ustawy
o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. Opłaty określa
cennik wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora MBP.

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z oprawnych roczników gazet i czasopism powyżej formatu A4. Wykonanie odbitki z dokumentów wydanych przed 1945 r. wymaga uzyskania indywidualnej zgody.