Wydarzenia

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach wspiera instytucje współpracujące.

 

Informujemy naszych Czytelników, że Służba Więzienna ponownie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja zorganizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami służb mundurowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Razem z Zakładem Karnym w Siedlcach zachęcamy społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w te szczytne przedsięwzięcie. 

 

      Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była dziewięciokrotnie. W latach 2012-2020 około 30 000 krwiodawców służb mundurowych oddało 13 450 litrów krwi i jej składników.

 

   Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

   Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

 

Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach niniejszej akcji oddawać można do dnia 20 grudnia 2021r. w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

 

Zachęcamy naszych Czytelników do włączenia się w akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.