Wydarzenia

80 000 zł z MKiDN na zakup książek dla Siedleckiej Książnicy

Uprzejmie informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 80 000 złotych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach programu jest realizowany Priorytet 1, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych.

Szczególny zaś nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dostęp do nowości wydawniczych, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.