Usługi reprograficzne

wykonuje się w:

CENTRUM INFORMACYJNYM BIBLIOTEKI

ul. J. Piłsudskiego 5 (wejście od ul. Esperanto)
08-110 Siedlce

tel.: 25 6322919

e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl

 
wtorek-piątek godz. 9:00 - 18:00
sobota godz. 9:00 - 16:00

 

Rodzaj usług:

KSERO

Odbitki kserograficzne jednostronne i dwustronne (czarno-białe)

Format: A-4, A-3

 

SKANOWANIE

Format: A-4, A-3

 

WYDRUKI KOMPUTEROWE

Wydruki czarno-białe i kolorowe

Format: A-4, A-3

 

Usługi reprograficzne są płatne. Pobieranie opłat jest zgodne z art. 14 ust. 2 Ustawy
o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. Opłaty określa cennik wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora MBP.

Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z oprawnych roczników gazet i czasopism powyżej formatu A4. Wykonanie odbitki z dokumentów wydanych przed 1945 r. wymaga uzyskania indywidualnej zgody.