Zbiory zdigitalizowane MBP

Regionalia siedleckie

Moniewski T.: Siedlce - przewodnik po mieście i powiecie

Siedlce 1929 r.

 

całość (13,9MB) czytaj

 

Kaszinski C.D., Tilinski I.I.: Gorod Sydliec

Siedlce 1912 r.

 

strony 1-50 (10,6 MB) czytaj

 

strony 51- 100 (9,21 MB) czytaj

 

strony 101-140 (7,22 MB) czytaj

 

strony 141-174 (5,82 MB) czytaj

 

Mikulski J.: Jak powstała dzielnica Siedlec Nowe Siedlce

Siedlce 1938 r.

 

całość (6,41MB) czytaj

 

Księga Pamiątkowa Siedlczan

Lata 1844-1905

strony  1-96  (12,86 MB) czytaj

 

strony 97-204 (13,87 MB) czytaj

 

strony 205-312 (15,87 MB) czytaj

 

strony 313-414 (14,26 MB) czytaj

 

strony 415-528  (13,66 MB) czytaj

 

Kuć-Staniszewska Anna: Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1915-1918,

Warszawa 1939 r.

 

strony 1-109 (12,15 MB) czytaj

 

strony 110- 208 (11,21 MB) czytaj

 

Przedwojenne publikacje nt. powstania styczniowego

Oksza J. Powstanie Styczniowe 1863     - 1916 rok (7,05 MB) czytaj

Janowski A.  Pamięć bohatera powstania ks. Stanisława Brzóski w 65 rocznicę męczeńskiej śmierci       - 1930 rok (2,78 MB) czytaj

Maliszewski J. Władysław Rawicz w powstaniu styczniowym na Podlasiu - 1935 rok (23,95 MB) czytaj

 

Czasopisma przedwojenne

 

Nowa Gazeta Podlaska

„Nowa Gazeta Podlaska” – tygodnik wydawany w Siedlcach, od grudnia 1931 do kwietnia 1934; kolejnymi redaktorami gazety byli: Tadeusz Gorczak, Michał Wierzejski, Tadeusz Zemlich.

 

W zbiorach MBP posiadamy:
* kliknięcie w kwadrat z numerem otwiera zeskanowany numer tygodnika

1931

1 2

 

1932

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

51 52

 

1933

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

51 52 53

 

1934

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17

 


 

Życie Podlasia

„Życie Podlasia” – tygodnik wydawany w Siedlcach, od maja 1934 r. do września 1939; redaktorem gazety był Tadeusz Zemlich.
„Życie Podlasia” powstało z połączenia „Nowej Gazety Podlaskiej” i „Ziemi Siedleckiej”.

 

W zbiorach MBP posiadamy:
 

1934

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

21 22 23 24 25 26 27 30

 

31 32 33 34 i 35

 

1936

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

31 32 33 34 35 36 38 39 40

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

51 52

 

1937

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

31 32 33 34 35 36 38 39 40

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

51 52 i 53

 

 

Jednodniówki przedwojenne

 

„Alarm” Jednodniówka Związku Straży Pożarnych Okr. Siedleckiego - 1926 rok  czytaj

Pięć lat (1922-1927) gospodarki miejskiej Siedlec - 1927 rok czytaj

 

Września – Siedlce. Akademia z okazji 25. rocznicy walki o wykład religii po polsku w Siedlcach – przemówienia    - 1927 rok czytaj

 

Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej. Jednodniówka zlotowa  - 1929 rok czytaj

 

Ustawa Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego    - 1930 rok czytaj

 

Ku upamiętnieniu Zjazdu Koleżeńskiego z okazji 25-lecia pracy pedagogicznej Jadwigi Barszczewskiej – Michałowskiej…        - 1931 rok czytaj

 

Komendantowi w hołdzie. Zarząd Powiatowy Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w Siedlcach - 1932 rok czytaj

 

Pisemka szkolne

Życie szkolne - 1906/7 r.  czytaj

Oddźwięk. Organ Młodzieży Postępowej. Siedlce. (31 stycznia 1909  - 1909 r. czytaj

Oddźwięk. Organ Młodzieży Postępowej. Siedlce. Nr 6, 7, 8  - 1909 r.  czytaj nr6 czytaj nr7 czytaj nr8

Ku Światłu. Organ Młodzieży Klas Wyższych Szkół Średnich w Siedlcach. Nr 4, 5. - 1923 r. czytaj nr4 czytaj nr5

Ku Światłu. Pismo Młodzieży Szkół Średnich w Siedlcach. Nr 1-2  - 1930 r. czytaj

Echo Szkolne. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej  - 1924 r. czytaj

Hasło. Pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Siedlcach. - 1925 r. czytaj

Myśl Młodzieży. Czasopismo Młodzieży Siedleckich Szkół Średnich. Siedlce.  - 1932 r. czytaj

Myśl Młodzieży. Czasopismo Młodzieży Szkół Średnich. Siedlce.  - 1934 r. czytaj

Spójna. Organ Uczniowskiej Spółdzielni „Przyszłość” przy Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. - 1932 r. czytaj