Godziny otwarcia MBP i filii podczas epidemii COVID-19

Centrum Obsługi Czytelników

 (wejście od strony ul. Esperanto)
 e-mail: coc@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31
 czynne: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00
 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15
 

Czytelnia Główna 

(wejście od strony ul. Esperanto)

e-mail: czytelnia@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31

 czynna: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00

 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00

 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15

 

 Czytelnia Regionalna

(wejście od strony ul. Esperanto)

 e-mail: regionalna@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31

 czynna: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00

 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00

 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15

 

Czytelnia Internetowa (Informatorium)

 (wejście od strony ul. Esperanto)

 e-mail: informatorium@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31

 czynna: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00

 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00

 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15

 
 Oddział Zbiorów Specjalnych
 (wejście od strony ul. J. Piłsudskiego)
 e-mail: ozs@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31
 czynny: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00
 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15
 
 Oddział dla Dzieci i Młodzieży
 (wejście od strony ul. J. Piłsudskiego)
 e-mail: dzieci@mbp.siedlce.pl, tel. 25 794 30 31
 czynny: wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 17.00
 środy, piątki, soboty w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00-14.15
 
 Filia biblioteczna nr 1 (ul. K. Hozera 2)
 tel. 25 794 30 36, e-mail: f1@mbp.siedlce.pl
 czynna we wtorki, czwartki w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz.14.00 -14.15
 
 Filia biblioteczna nr 2 (ul. Kaszubska 1)
 tel. 25 794 30 37, e-mail: f2@mbp.siedlce.pl
 czynna: poniedziałki, środy w godz. 10.00-17.00
 wtorki, czwartki, piątki w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00- 14.15
 
 Filia biblioteczna nr 3 (ul. Graniczna 9)
 tel. 25 794 30 38, e-mail: f3@mbp.siedlce.pl
 czynna: poniedziałki, środy w godz. 10.00-17.00
 wtorki, czwartki, piątki w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00- 14.15
 
 Filia biblioteczna nr 4 (ul. Młynarska 19)
 tel. 25 633 05 57, e-mail: f4@mbp.siedlce.pl
 czynna: poniedziałki, środy w godz. 10.00-17.00
 wtorki, czwartki, piątkiw godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję pomieszczeń: godz. 12.00-12.15, godz. 14.00- 14.15
 
 Filia biblioteczna nr 5 (ul. S. Okrzei 22)
 tel. 25 794 30 39, e-mail: f5@mbp.siedlce.pl
 czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 – 16.00
 przerwy na dezynfekcję: godz. 12.00-12.15,godz. 14.00 14.15
 
 Zapraszamy!